• image

  PC โฮมโปรเอกมัย

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismMarketing

  รับสมัคร PC โฮมโปรเอกมัยชาย/หญิง 18-42 ปีวุฒิ ม.3 ขึ้นไปเงินเดือน 10,000-15,000 มีคอม โอที ติดต่อ 092-3619882

  Read more
 • image

  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismCustomer Service
  • LocationBangkok, Thailand

  ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีใจที่รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงสวัสดิการที่จะได้รับเบี้ยขยัน ลาพักผ่อนประจำปีโบนัสประจำปีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนเงินพิเศษจากยอดขายงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเงินทิปรับประทานอาหารในราคาลด 50%การติดต่อสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ร้านฮะจิบัง รามน ทุกสาขา

  Read more
 • image

  รองผู้จัดการร้าน

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismCustomer Service
  • LocationBangkok, Thailand

  รองผู้จัดการร้านเพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขามีประสบการณ์ด้านอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปมีใจที่รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบ และมีภาวะการเป็นผู้นำสูงสวัสดิการที่จะได้รับเบี้ยขยัน ลาพักผ่อนประจำปีโบนัสประจำปีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนเงินพิเศษจากยอดขายงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเงินทิปรับประทานอาหารในราคาลด 50%การติดต่อสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ร้านฮะจิบัง รามน ทุกสาขา

  Read more
 • image

  ผู้จัดการร้าน ( Manager )

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismManagement
  • LocationBangkok, Thailand

  ผู้จัดการร้านเพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขามีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรง 2 ปีขึ้นไปมีใจรักงานบริการ มีนุษย์สัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำสูงสวัสดิการที่จะได้รับเบี้ยขยัน ลาพักผ่อนประจำปีโบนัสประจำปีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนเงินพิเศษจากยอดขายงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเงินทิปรับประทานอาหารในราคาลด 50%การติดต่อสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ร้านฮะจิบัง รามน ทุกสาขา

  Read more
 • image

  เจ้าหน้าที่ธุรการ- การเงิน

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismAccounting, Banking & Finance
  • LocationBangkok, Thailand

  ขอบเขตความรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวัติพนักงานใหม่ จัดทำสรุปเงินเดือน และสรุปสภาพการทำงานของพนักงานในสาขาดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน รายได้ของสาขา และทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลางดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบบริษัทของสาขาประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของผู้จัดการสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่นจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารทุกประเภท และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในสาขา เพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างมีมาตราฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีมีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชีมีทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีมีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงาน และการตัดสินใจที่ดีทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้สวัสดิการที่ได้รับชุดยูนิฟอร์ม...

  Read more
 • image

  ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismCustomer Service
  • LocationBangkok, Thailand

  ขอบเขตความรับผิดชอบวางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้นวางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายบริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพกำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขาคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปีประสบการณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีมีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดีมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีมีทักษะการวางแผนที่ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้สวัสดิการที่ได้รับชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)ประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิต – อุบัติเหตุบัตรชมภาพยนตร์บัตรโยนโบว์ลิ่งส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการวันลาหยุดต่างๆการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมายผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน...

  Read more
 • image

  ผู้จัดการสาขาโรงภาพยนตร์

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismManagement
  • LocationBangkok, Thailand

  ขอบเขตความรับผิดชอบวางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้นวางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายบริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพกำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขาคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปีประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีมีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดีมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีมีทักษะการวางแผนที่ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้สวัสดิการที่ได้รับชุดยูนิฟอร์ม (เฉพาะฝ่ายปฎิบัติการ)ประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิต – อุบัติเหตุบัตรชมภาพยนตร์บัตรโยนโบว์ลิ่งส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการวันลาหยุดต่างๆการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมายผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์...

  Read more
 • image

  พนักงานบริการส่งอาหารร้าน PIZZA HUT

  • Posted 2 months ago
  • SpecialismCustomer Service, Food Service & Catering
  • LocationBangkok, Thailand

  พนักงานบริการส่งอาหารร้าน Pizza Hutเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไปจบการศึกษา ม.3 ขึ้นไปมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมายสามารถทำงานตามที่กำหนดได้หน้าที่รับผิดชอบ : ส่ง Pizza ตามที่อยู่ที่ได้รับออเดอรมารายได้9,500 +สาขาทั้งหมดที่เปิดรับPizza Hut สีลมPizza Hut โลตัสสุขุมวิท 50Pizza Hut เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าPizza Hut...

  Read more